Get the MOST EXTENSIVE coverage for MISRA C compliance! Learn More >>

CAREERS

Parasoft Job Openings

Java Software Engineer - Krakow, Poland

Parasoft develops software solutions that help organizations deliver defect-free software efficiently. Parasoft’s enterprise and embedded development solutions are the industry’s most comprehensive – including static analysis, unit testing, coverage analysis, requirements traceability, functional and load testing, development and test environment management.

We are seeking a technical professional with a desire to make a meaningful contribution within the context of a small team—while learning best practices in software development from a company whose mission is to make software that aids in the software development process.

In this position, you will help design, develop, implement, and maintain software that allows software teams to test and manage the development of their own software projects.

Key Responsibilities:

 • Developing solutions that aid in software development process
 • Contributing to product ideas and innovation
 • Designing and implementing new product features
 • Writing clean, reusable code efficiently with a high level of quality
 • Applying the best development practices: coding standards, unit testing code reviews etc.

Desired Skills & Experience:

 • Minimum of 1+ years of related work experience and completed or advanced studies in Computer Science, Mathematics or equivalent field
 • Experience in Java programming
 • Practical understanding of object oriented design patterns and principles
 • Fluency in English allowing for free communication and work with technical documentation
 • Ability to think analytically
 • Ability to work independently and as part of a team, good communication skills

Skills & Experience A Plus:

 • Knowledge of Java related technologies (eg OSGI Services, IDE Plugins, REST, JavaScript, AngularJS)
 • Knowledge of development tools (eg Eclipse, IntelliJ, JUnit, Jenkins, Git)
 • Knowledge of Agile methodology and practices

Benefits:

 • Working for the market leader in the embedded development testing and service virtualization
 • Interesting work with a variety of technologies in an international environment
 • Opportunity to work with leading companies in different industries worldwide
 • Stable employment, a competitive salary, private healthcare, life insurance, a sport package and attractive social events
 • Fruit or snacks in the office
 • Friendly atmosphere and individual approach to each employee

Interested and qualified candidates should send their resumes to: praca@parasoft.com. Only those candidates who meet the qualifications will be contacted.

Prosimy o zamieszczenie w nadsyłanej aplikacji dodatkowej klauzuli o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Parasoft Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.”

Informacja dla kandydata do Pracy dotycząca przetwarzania jego danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka Parasoft Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Kiełkowskiego 9, 30-704 Kraków, adres email: info-pl@parasoft.com (zwana dalej „Spółką”).
 2. Spółka będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, przekazane w procesie rekrutacji, w celach związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacyjnego, na podstawie przepisów kodeksu pracy, a także na podstawie i w zakresie wyrażonej przez Panią/Pana zgody. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 3. Spółka może ujawnić Pani/Pana dane osobowe upoważnionym organom władzy publicznej oraz podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu i na zlecenie Spółki (np. dostawcy usług informatycznych, rekrutacyjnych);
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Spółkę przez okres niezbędny do realizacji procesu rekrutacji, ale nie dłużej niż do czasu ewentualnego cofnięcia przez Panią/Pana wyrażonej zgody na przetwarzanie danych;
 5. W związku z przetwarzaniem przez Spółkę Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa wobec Spółki: prawo do żądania dostępu do danych osobowych, prawo do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) – w przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Spółkę Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa;
 6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Spółce.

Apply Today