See how the Parasoft Continuous Quality Platform helps control & manage test environments to deliver high-quality software with confidence. Register for Demo >>

CAREERS

Parasoft Job Openings

Quality Assurance Engineer - Krakow, Poland

Parasoft develops software solutions that help organizations deliver defect-free software efficiently. Parasoft’s enterprise and embedded development solutions are the industry’s most comprehensive – including static analysis, unit testing, coverage analysis, requirements traceability, functional and load testing, development and test environment management.

We are seeking a Software Quality Assurance Engineers that can efficiently perform common QA tasks with little to no supervision and work closely with development in an agile environment. They will help contribute to the development cycle of the product which includes planning, daily stand-up meetings, sprint reviews and retrospectives. They will be responsible for accumulating the quality assurance metrics for each sprint and present it to the group for analysis. We are looking for passionate engineers that are looking to make a meaningful contribution to the team.

Key Responsibilities:

 • Work as a team member to develop and execute quality assurance test plans according to agile methodology
 • Collaborate with developers to implement requirements during planning, presentation reviews and retrospectives
 • Ability to define test scope for each requirement and create corresponding test scenarios to verify functionality
 • Developing and maintaining automated test programs and scripts
 • Clear and concise documentation for identified defects and cooperate with developers to resolve any product issues
 • Ownership of the defect workflow for the corresponding product
 • Provide feedback related to key challenges / product limitations uncovered during testing

Desired Skills & Experience:

 • Minimum of 2+ years of related work experience and technical knowledge in computer science
 • Experience with developing testing specifications: test plans, test scenarios and reports
 • Work with automation integrated with Continuous Integration tools such as Jenkins
 • Understanding key testing methodologies and applying them to the responsibilities of the position.
 • Ability to communicate testing approaches in a clear and effective manner to all levels of the cross-functional team
 • Good communication skills in English and experience with technical documentation
 • Demonstrated ability to solve problems with strong analytical skills
 • Ability to work independently and as part of a team

Skills & Experience A Plus:

 • Understanding and experience in using web testing tools or Experience in testing web applications and working with browser developer tools.
 • Experience in creating, updating and leveraging Docker containers to quickly standup testing environments a plus
 • Ability to read and comprehend the programming language Java

Benefits:

 • Working for the market leader in the embedded development testing and service virtualization
 • Interesting work with a variety of technologies in an international environment
 • Opportunity to work with leading companies in different industries worldwide
 • Stable employment, a competitive salary, private healthcare, life insurance, a sport package and attractive social events
 • Free English lessons
 • Sodexo LunchPass card
 • Fruit or snacks in the office
 • Friendly atmosphere and individual approach to each employee

Interested and qualified candidates should send their resumes to: praca@parasoft.com. Only those candidates who meet the qualifications will be contacted.

Prosimy o zamieszczenie w nadsyłanej aplikacji dodatkowej klauzuli o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Parasoft Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.”

Informacja dla kandydata do Pracy dotycząca przetwarzania jego danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka Parasoft Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Kiełkowskiego 9, 30-704 Kraków, adres email: info-pl@parasoft.com (zwana dalej „Spółką”).
 2. Spółka będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, przekazane w procesie rekrutacji, w celach związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacyjnego, na podstawie przepisów kodeksu pracy, a także na podstawie i w zakresie wyrażonej przez Panią/Pana zgody. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 3. Spółka może ujawnić Pani/Pana dane osobowe upoważnionym organom władzy publicznej oraz podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu i na zlecenie Spółki (np. dostawcy usług informatycznych, rekrutacyjnych);
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Spółkę przez okres niezbędny do realizacji procesu rekrutacji, ale nie dłużej niż do czasu ewentualnego cofnięcia przez Panią/Pana wyrażonej zgody na przetwarzanie danych;
 5. W związku z przetwarzaniem przez Spółkę Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa wobec Spółki: prawo do żądania dostępu do danych osobowych, prawo do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) – w przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Spółkę Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa;
 6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Spółce.

Apply Today