Parasoft C/C++test 2022.2 supports the new MISRA C:2012 Amendment 3 and a draft version of MISRA C++ 202x. Learn More >>

CAREERS

Parasoft Job Openings

Quality Automation Engineer - Krakow, Poland

Parasoft develops software solutions that help organizations deliver defect-free software efficiently. Parasoft’s enterprise and embedded development solutions are the industry’s most comprehensive – including static analysis, unit testing, coverage analysis, requirements traceability, functional and load testing, development and test environment management.

We are seeking a Software QA Automation Engineers that can efficiently perform common QA tasks with little to no supervision and work closely with development in an agile environment. They will build and maintain automation UI tests using modern toolsets and define and implement new testing strategies. Setting up automated test execution using CI/CD tools. They will help contribute to the development cycle of the product performing manual tests when needed.

Key Responsibilities:

 • Executing various levels and types of testing such as functional, integration and regression tests using automated scripts
 • Design, execute and maintain automation UI tests using modern toolsets
 • Define and implement new testing strategies
 • Create detailed and comprehensive test documentation
 • Provide feedback related to key challenges / product limitations uncovered during testing
 • Ownership of the defect workflow for the corresponding product
 • Collaborate with developers to implement requirements during planning, presentation reviews and retrospectives

Desired Skills & Experience:

 • Minimum of 2+ years of related work experience and technical knowledge in computer science
 • Experience in writing automated tests
 • Work with automation integrated with Continuous Integration tools such as Jenkins
 • Understanding key testing methodologies and applying them to the responsibilities of the position.
 • Ability to communicate testing approaches in a clear and effective manner to all levels of the cross-functional team
 • Good communication skills in English and experience with technical documentation
 • Demonstrated ability to solve problems with strong analytical skills
 • Ability to work independently and as part of a team

Skills & Experience A Plus:

 • Experience with UI automation tools (RCPTT, Ranorex)
 • Experience with Rest Assured API Automation
 • Knowledge of container networking on Docker
 • Knowledge of programming language C# or Java
 • Knowledge of Linux system environment

Development opportunities we offer:

 • Development budget
 • Mentoring
 • Space Experimenting
 • Substantive support from technological leaders
 • Technical knowledge exchange within the company

Benefits:

 • Working for the market leader in the embedded development testing and service virtualization
 • Interesting work with a variety of technologies in an international environment
 • Opportunity to work with leading companies in different industries worldwide
 • Stable employment, a competitive salary, private healthcare, life insurance, a sport package and attractive social events
 • Free English lessons
 • Sodexo LunchPass card
 • Fruit or snacks in the office
 • Friendly atmosphere and individual approach to each employee

Interested and qualified candidates should send their resumes to: praca@parasoft.com. Only those candidates who meet the qualifications will be contacted.

Prosimy o zamieszczenie w nadsyłanej aplikacji dodatkowej klauzuli o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Parasoft Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.”

Informacja dla kandydata do Pracy dotycząca przetwarzania jego danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka Parasoft Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Kiełkowskiego 9, 30-704 Kraków, adres email: info-pl@parasoft.com (zwana dalej „Spółką”).
 2. Spółka będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, przekazane w procesie rekrutacji, w celach związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacyjnego, na podstawie przepisów kodeksu pracy, a także na podstawie i w zakresie wyrażonej przez Panią/Pana zgody. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 3. Spółka może ujawnić Pani/Pana dane osobowe upoważnionym organom władzy publicznej oraz podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu i na zlecenie Spółki (np. dostawcy usług informatycznych, rekrutacyjnych);
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Spółkę przez okres niezbędny do realizacji procesu rekrutacji, ale nie dłużej niż do czasu ewentualnego cofnięcia przez Panią/Pana wyrażonej zgody na przetwarzanie danych;
 5. W związku z przetwarzaniem przez Spółkę Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa wobec Spółki: prawo do żądania dostępu do danych osobowych, prawo do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) – w przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Spółkę Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa;
 6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Spółce.

Apply Today